Bílé Labe

Pramenící v rašeliništi

Bílé Labe pramení asi jeden kilometr od Luční boudy, severně od Studniční hory. Jeho kolébkou jsou tamní rašeliniště. Bílé Labe na své cestě vytváří fantaskní přírodní scenérie s řadou peřejí a malých vodopádů. Na levé straně na zurčící hladinu shlíží Kozí hřbety se svou nejvyšší horou Krakonoš, po pravé straně míjí řeka Stříbrné a Čertovo návrší. Podél téměř celého toku vede modře značená turistická trasa známá jako Weberova cesta, patřící u nás k nejstarším.Úsek cesty vedoucí příjemnou krajinou Dolu Bílého Labe je dobře schůdný a je vhodný i pro cykloturisty a málo zdatné chodce. Pouze v zimě je uzavřen z důvodu hrozícího lavinového nebezpečí.

Zhruba v polovině toku se do Bílého Labe vlévá Čertova strouha, která je význačným hrázenskářským dílem, které dokládá řemeslnický um našich předků. Věk tohoto díla o dost přesahuje jeden lidský život, ale stále je téměř úplně kompletní a plně funkční. S velmi skromnými technickými možnostmi zde naši předci vybudovali 43 příčných a 194 podélných kamenných hrázenářských objektů. Kámen pro tyto účely byl z nadpoloviční většiny získáván v lomu nad ústím Červeného potoka. Poblíž místa kde se strouha do toku vlévá, je rozcestí, na němž se můžete rozhodnout zda se vydáte za poznáním malebnosti zdejší krajiny po cestě Hofmance, nebo vyrazíte třeba na Dřevařskou cestu. Obě jsou značeny žlutou turistickou značkou. Hofmanka je kratší, měří asi 3 km, Dřevařská cesta je o asi 2,5 km delší. Většina cesty umožňuje rozhled na panoramata Krkonoš, nádherné pohledy jsou na Pančavský vodopád, Labskou boudu, Labskou přehradu či Špindlerovku.Bílé Labe pramení v katastrálním území Pec Pod Sněžkou v okrese Trutnov. Krajinou protéká v délce 8,5 km, převýšení činí 640m. Seznámit se s ním můžete například když zvolíte pro výlet trasu od Špindlerova Mlýna, po žluté značce po Dřevařské cestě, k boudě U Bílého Labe, dále po modré Weberovou cestou údolím Bílého Labe. V závěru Weberovy cesty se dáte z modré směrem k Bílému Labi, následuje přechod a výstup podél jeho toku k Luční boudě, dále po červené značce k Tetřevímu žlabu do Hrazeného dolu a žlabem podél Hrazeného potoka směr Dlouhý Důl a po zelené značce do Svatého Petra.

Další zajímavosti a tipy na výlet v okolí

Horská jezera Wielki Staw a Maly Staw

Špindlerův mlýn

Obří důl

Rozhledna Hnědý vrch

Mužské a dívčí kameny